PROGRAM ADVOKASI DI SMK KAMIL

Aktiviti terkini | 24 April 2018

Tempat Aktiviti:
Dewan Utama AR RAZI,SMK KAMIL

Tujuan :
• Program ini adalah untuk melahirkan pengguna yang celik terhadap teknologi dan kandungan media baru (bijak internet).
• Mewujudkan rasa tanggungjawab dalam kalangan pengguna Internet supaya beretika dan prihatin terhadap pengguna yang lain.
• Memberi pendidikan kepada pengguna internet tentang kepentingan kawal selia kendiri.
• Mewujudkan persekitaran yang selamat untuk pengguna melayari internet.
• Ianya juga dapat mengeratkan hubungan komuniti antara PI1M Tok Janggut Kg Nering dengan pihak SMK Kamil. Ini kerana, merupakan program yang pertama di antara PI1M Tok Janggut dengan SMK Kamil.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :