Galeri

Video PI1M Tok Janggut
Hari Perasmian PI1M Kampung Nering, Tok Janggut / 17 Mei 2014
PI1M Kampung Nering, Tok Janggut, Kelantan
Kemudahan: Training Room with 10 unit Lenovo PC
Kemudahan: Cyber Hall with 10 unit Lenovo PC